Projekty Unijne

Supon Lublin Sp. z o.o.
Firma Supon Sp. z o.o. zrealizowała 2 projekty z Działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007 – 2013
współfinansowane ze środków unijnych i budżetu Państwa.


Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków firmy Supon”.
Krótki opis projektu: Celem projektu jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię wykorzystywaną w istniejącym budynku, w którym Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą.Numer umowy o dofinansowanie: 05.11-UDA-RPLU.01.04.01-06-021/12


Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię”
Krótki opis projektu: Celem projektu jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię wykorzystywaną w istniejącym budynku, w którym Beneficjent prowadzi działalność gospodarczą.Numer umowy o dofinansowanie: 09.12-UDA-RPLU.01.04.01-06-166/12


Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
e-mail: lrpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl


Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl,
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą SUPON w Lublinie Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Nazwa Beneficjenta:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Supon w Lublinie Sp. z o.o.


Nazwa projektu:
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doradztwo”


Krótki opis projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie innowacji i nowych technologii, co będzie miało przełożenie na podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem. Projekt dotyczy doradztwa w zakresie innowacji i nowych technologii.


Numer projektu:
13.12-WND-RPLU.01.07.00-06-009/13


Wartość dofinansowania:
100 000,00 PLN


Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl


Supon Lublin Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pt.
„Termomodernizacja budynku firmy SUPON w celu poprawy jego efektywności energetycznej”
z 5 Osi Priorytetowej, w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw,
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Cele projektu:
Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Beneficjenta.


Planowane efekty:
W ramach prac przygotowawczych Beneficjent zlecił wykonanie audytu, który umożliwił identyfikację zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta. W ramach realizacji projekt Beneficjent przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy w celu realizacji prac budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Beneficjenta.


Wartość projektu:
353 014,18 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
186 552,21 zł

ue

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.