• Odzież ochronna i robocza
 • Rękawice
 • Obuwie
 • Ochrona głowy
 • Sprzęt przeciwpożarowy
 • Sprzęt do pracy na wysokości
 • Bezpieczeństwo ruchu
 • Znaki i Instrukcje

Rękawice

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy to przede wszystkim odpowiedni dobór Środków Ochrony Indywidualnej. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest wyposażenie pracowników w rękawice chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z charakteru pracy. Dłonie są niezwykle ważną częścią naszego ciała, niezbędną do wykonywania praktycznie wszystkich czynności, dlatego tak ważne jest to, abyśmy potrafili o nie zadbać w należyty sposób- stosując odpowiednie zabezpieczenia w miejscu, gdzie są narażone na ryzyko trwałego uszkodzenia. Szacuje się, że prawie 20% wypadków w miejscu pracy dotyczy rąk, bez których zdolność do pracy i życia znacznie się zmniejsza.

Supon Lublin Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw eliminowaniu ryzyka uszkodzenia bądź utraty dłoni oferuje Państwo nie tylko szeroki wachlarz rękawic roboczych i ochronnych ale także pomoc w doborze rękawic do różnego rodzaju prac. Zapewniając tym samym nie tylko bezpieczeństwo ale także wysoki komfort użytkowania. W naszej ofercie znajdziecie Państwo:
 • Rękawice wzmacniane
 • Rękawice dziane
 • Rękawice skórzane
 • Rękawice ocieplane i termoodporne
 • Rękawice powlekane
 • Rękawice nakrapiane
 • Rękawice gumowe
 • Rękawice elektroizolacyjne
 • Rękawice antyprzecięciowe
 • Rękawice biologiczne
 • Rękawice diagnostyczne
Sprawdź Ofertę - E-SKLEP

Co warto wiedzieć o rękawicach roboczych i ochronnych

Rękawice robocze- stosowane są w warunkach niskiego ryzyka, w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem dłoni oraz zapobiegania uszkodzenia produktu, który jest wytwarzany.

Rękawice ochronne- stosowane są w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami, związanymi ze zranieniem lub przeniknięciem przez skórę szkodliwych dla zdrowia substancji.

Kategorie przynależności rękawic zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG:
 • Kategoria I- zaliczamy do niej rękawice głównie robocze, gospodarcze. Stosowanie rękawic Kat.I związane jest z istnieniem minimalnego ryzyka uszkodzenia dłoni w miejscu pracy. Użytkowanie rękawic kategorii I chroni przed powierzchniowym uszkodzeniem naskórka, środkami chemicznymi o delikatnym działaniu oraz temperaturą do 50*C. Stosowanie ich znacznie poprawia komfort pracy i nie jest uzależnione od wyników badań specjalnych jednostek badawczych. Nie zaleca się stosowania rękawic tej kategorii w przemyśle.
 • Kategoria II- zaliczamy do niej rękawice, chroniące głównie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed substancjami chemicznymi. Rękawice kat.II stosujemy w warunkach średniego ryzyka uszkodzenia dłoni, nie zaklasyfikowanego do I oraz III Kategorii. Rękawice w/w kat. Sa najczęściej stosowane w różnorakich gałęziach przemysłu.
 • Kategoria III- zaliczamy do niej rękawice, chroniące przed trwałymi uszkodzeniami oraz śmiertelnymi zagrożeniami. Rękawice kat. III stosujemy w warunkach wysokiego ryzyka uszkodzenia dłoni ze strony agresywnych substancji chemicznych, promieniowania, prądu elektrycznego, ostrych przedmiotów, wysokich oraz niskich temperatur i etc.
Niezależnie od kategorii wszystkie rękawice musza spełniać normę PN-EN 420 Wymagania ogólne dla rękawic.

Normy dla rękawic:
EN 420:2003 + A1 2009
Norma ta określa ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy rękawic, instrukcję czyszczenia, właściwości elektrostatyczne, rozmiary chwytność.
EN 388:2003
RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ (gorąco lub ogień)- norma ta określa wydajność cieplną dla rękawic ochronnych przed gorącem lub płomieniem:.
norma EN388

Więcej....
A ......... Odporność na ścieranie ( od 0 do 4 ) Określona przez ilość cykli niezbędnych do wykonania aż do przekłucia próbki produktu,
B .......... Odporność na przecięcie ostrym narzędziem ( od 0 do 5 ). Określona przez ilość cykli niezbędnych do przecięcia próbki przy stałej prędkości,
C .......... Odporność na rozdzieranie ( od 0 do 4 ). Jest to siła minimalna niezbędna do rozdarcia próbki,
D ......... Odporność na przekłucie ( od 0 do 4 ). Jest to siła niezbędna do przekłucia próbki za pomocą znormalizowanego stalowego trzpienia

Parametr Poziom skutecz 1 Poziom skutecz 2 Poziom skutecz 3 Poziom skutecz 4 Poziom skutecz 5
Odporność na ścieranie (liczba cykli) 100 500 2000 8000 -
Odporność na przecięcie (wskaźnik) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Wytrzymałość na rozdzieranie N 10 25 50 75 -
Odporność na przekłucie N 20 60 100 150 -
EN 407:2004
RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED WYSOKĄ TEMPERATURĄ (gorąco lub ogień)- norma ta określa wydajność cieplną dla rękawic ochronnych przed gorącem lub płomieniem:
norma EN407
A Odporność na palność
Poziom skuteczności Czas dalszego palenia (s) Czas dalszego żarzenia (s)
1 ≤ 20 Brak wymagań
2 ≤ 10 ≤ 120
3 ≤ 3 ≤ 25
4 ≤ 2 ≤ 5
B Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem
Poziom skuteczności Temperatura kontaktu Tc (ºC) Czas progowy tt (s)
1 100 ≥ 15
2 250 ≥ 15
3 350 ≥ 15
4 500 ≥ 15
C Odporność na ciepło konwekcyjne
Poziom skuteczności Wskaźnik przenoszenia ciepła HTI (s)
1 ≥ 4
2 ≥ 7
3 ≥ 10
4 ≥ 8
D Odporność na promieniowanie cieplne
Poziom skuteczności Przenoszenie ciepła t24 (s)
1 ≥ 7
2 ≥ 20
3 ≥ 50
4 ≥ 95
E Odporność na małe odpryski stopionego metalu
Poziom skuteczności Liczba kropli
1 ≥ 10
2 ≥ 15
3 ≥ 25
4 ≥ 35
F Odporność na duże odpryski stopionego metalu
Poziom skuteczności Stopione żelazo (g)
1 30
2 60
3 120
4 200
EN 374
RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI I MIKROORGANIZMAMI - w zależności od poziomu ochrony dopuszcza dwa rodzaje piktogramów:
Pełna ochrona chemiczna Ograniczona ochrona chemiczna
norma en374 xxx norma EN374
Rękawice o pełnej ochronie chemicznej spełniają wymagania w zakresie przenikania oraz czas do rozpoczęcia przesiąkania musi wynosić 30 minut z co najmniej 3 substancjami testowymi z 12 standardowo zdefiniowanych przez normę, których lista znajduje się poniżej. Kod literowy wybranych min. 3 substancji umieszczony zostaje pod piktogramem. Rękawice o ograniczonej ochronie chemicznej spełniają wymagania w zakresie przenikania ale nie osiągają czasu 30 minut do rozpoczęcia przesiąkania. Rękawica taka może również skutecznie chronić przed określonymi substancjami chemicznymi lecz konieczna jest tu jednoznaczna deklaracja odporności danej rękawicy wydana przez producenta.

Lista 12-tu zdefiniowanych substancji chemicznych wg normy EN 374:
Kod literowy Substancja testowa Nr CAS Klasa
A Metanol 67-56-1 Alkohol pierwszorzędowy
B Aceton 67-64-1 Keton
C Acetonitryl 75-05-8 Związek nitrylowy
D Dwuchlorometan 75-09-2 Parafina chlorowana
E Dwusiarczek węgla 75-15-0 Związek organiczny zawierający siarkę
F Toluen 108-88-3 Węglowodór aromatyczny
G Dwuetyloamina 109-89-7 Amina
G Tetrahydrofuran 109-99-9 Związek heterocykliczny i eteru
I Octan etylu 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-85-5 Węglowodór nasycony
K Wodorotlenek sodowy 40% 1310-73-2 Zasada nieorganiczna
L Kwas siarkowy 96% 7664-93-9 Nieorganiczny kwas mineralny

norma EN374 mikroorganizmy Rękawice oznaczone EN 374 – ochrona przed mikroorganizmami, spełniają co najmniej poziom 2.

wroc 2

ue

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.