Dział Elektryczny – Systemy Zabezpieczeń

SYSTEMY SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU

Sygnalizacja Alarmu Pożaru (SAP) jest podstawowym systemem zabezpieczającym zarówno personel, jak i mienie znajdujące się na terenie obiektu . Jego celem jest wczesne wykrycie zjawisk pożarowych, przekazanie informacji o wykrytym zagrożeniu do obsługi obiektu, realizacja sterowań mających zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się zagrożenia pożarowego i ułatwić ewakuację personelu.

Proponujemy Państwu nasze usługi z zakresu:
 • Projektowania i instalowania nowych systemów SSP
 • Napraw i konserwacji istniejących instalacji
 • Modernizacji systemów wycofanych ze sprzedaży
 • Pomiarów dozymetrycznych (badanie szczelności jonizacyjnych czujek dymu)
 • Demontażu i złomowania izotopowych czujek dymu

SYSTEMY ODDYMIANIA

Systemy oddymiania klasyfikujemy w zależności od sposobu działania i dzielimy je na:
Oddymianie grawitacyjne – wykorzystujące zjawisko zróżnicowanego ciśnienia pomiędzy otworami napowietrzającymi, a otworami oddymiającymi oraz naturalne unoszenie się gazów o wyższej temperaturze.

Oddymianie mechaniczne – opiera się na wymuszonym przez urządzenia wentylacyjne przepływie gorącego powietrza oraz toksycznych produktów spalania.

Podstawowymi zadaniami systemów oddymiania są:
 • Umożliwienie bezpiecznej ewakuacji z budynku objętego pożarem
 • Rozrzedzenie i usunięcie dymu wraz z gazowymi produktami spalania z pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych
 • Zmniejszenie strat materialnych oraz ryzyka zawalenia się budynku poprzez skuteczne odprowadzenie gorących gazów spod sufitu.

Proponujemy Państwu usługi w zakresie:
 • Projektowania i instalacji systemów oddymiania.
 • Konserwacji i napraw

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Dźwiękowy System Ostrzegawczy jest systemem podnoszącym bezpieczeństwo w budynku. Przeznaczony jest do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej lub na żądanie operatora.

Budynki, w których stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest obligatoryjne, wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719).

Proponujemy Państwu usługi w zakresie:
 • Projektowania i wykonawstwa dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • Przeglądów technicznych i konserwacji.

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV)
SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

System telewizji dozorowej z definicji jest zespołem urządzeń przeznaczonych do obserwacji, rejestrowania, wykrywania oraz sygnalizowania warunków wskazujących na wystąpienie zagrożenia dla osób i mienia znajdujących się w jego obrębie.

Systemy alarmowe to dziś najczęściej montowane systemy bezpieczeństwa w Polsce. Nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć, więc inwestycja w system alarmowy zminimalizuje ryzyko włamania, napadu lub dewastacji mienia i idących za tym konsekwencji finansowych. Dzięki rozwijającej się technologii i możliwościom integracji poszczególnych systemów bezpieczeństwa na różnych poziomach uzyskujemy niespotykany dotychczas poziom zabezpieczenia mienia.

Proponujemy Państwu usługi w zakresie:
 • Projektowanie i instalacja systemów CCTV w oparciu o technologię analogową i IP
 • Projektowanie i instalacja systemów SSWIN oraz kontroli dostępu

ue

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.