Odzież ochronna i robocza oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Odzież ochronna i robocza
oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprawdź naszą ofertę
Sprzęt przeciwpożarowy oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprzęt przeciwpożarowy
oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprawdź naszą ofertę
Systemy przeciwpożarowe oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Systemy przeciwpożarowe
oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprawdź naszą ofertę
Automaty vendingowe ze środkami higienicznymi
Automaty vendingowe
ze środkami higienicznymi
Sprawdź naszą ofertę

Działania 3.5

UE-5.1

 

Supon Lublin Sp. z o.o.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie 3.5 Bon na doradztwo

„Wzrost jakości i efektywności zarządzania Przedsiębiorstwem Handlowo-Technicznym SUPON w Lublinie sp. z o.o. poprzez skorzystanie z usług doradczych ”

Cel projektu: Celem głównym projektu jest skorzystanie przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON w Lublinie sp. z o.o. ze specjalistycznych usług doradczych, dzięki którym firma w sposób efektywny i uzasadniony kosztowo wdroży w przedsiębiorstwie nowe rozwiązania usprawniające procesy biznesowe.

Wniosek o dofinansowanie nr RPLU.03.05.00-06-0029/19
Całkowita wartość projektu 217 710,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE 141 600,00 PLN