Odzież ochronna i robocza oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Odzież ochronna i robocza
oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprawdź naszą ofertę
Sprzęt przeciwpożarowy oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprzęt przeciwpożarowy
oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprawdź naszą ofertę
Systemy przeciwpożarowe oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Systemy przeciwpożarowe
oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprawdź naszą ofertę
Automaty vendingowe ze środkami higienicznymi
Automaty vendingowe
ze środkami higienicznymi
Sprawdź naszą ofertę

Odzież ochronna i robocza

Dbanie o bezpieczeństwo pracowników to odpowiedni dobór odzieży do miejsca i charakteru pracy.

Stosowanie odzieży roboczej w miejscu pracy zapewnia bezpieczeństwo oraz redukuje ryzyko wystąpienia wypadków.

Odzież ochronną należy stosować podczas prac, w których istnieje zagrożenie zranienia ciała lub kontaktu z niebezpiecznymi substancjami. Duże niebezpieczeństwo stanowią wysokie i niskie temperatury, ogień, substancje biologiczne i chemiczne , prąd elektryczny, itp.

Supon Lublin w swoim asortymencie posiada:

 • Ubrania robocze letnie
 • Ubrania robocze zimowe
 • Kurtki
 • Kamizelki ostrzegawcze
 • Fartuchy
 • Odzież przeciwdeszczową
 • T-shirty
 • Koszule
 • Bieliznę
 • Czapki
 • Odzież jednorazowa

SPRAWDŹ OFERTĘ E-SKLEP

Co warto wiedzieć o odzieży ochronnej i roboczej

PN-EN Wymagania ogólne:

Norma EN ISO 13688 - określa ogólne wymagania z zakresu ergonomii, oznaczenia wielkości, nieszkodliwości i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczyć producent wraz z odzieżą ochronną. Niniejsza norma powinna być stosowana w powiązaniu z inną normą zawierającą szczegółowe wymagania dla określonego wykonania wyrobu w celu zapewnienia ochrony przed danym zagrożeniem.

PN-EN Wrunki klimatyczne:

norma_EN-343Norma EN 343 - określa poziom przesiąkania odzieży (od 0 do 3) i poziom oddychania odzieży oraz określa właściwości chroniące przed złą pogodą, wiatrem, zimnem w temperaturach powyżej -5°C

 

norma_EN-342Norma EN 342 - określa wymagania i metody badania zestawów odzieżowych (np. ubrań dwuczęściowych lub kombinezonów) i pojedynczych wyrobów odzieżowych przeznaczonych do ochrony przed zimnem. Odzież spełniająca wymagania tej normy może być stosowana w temperaturach poniżej -5°C, np. w chłodniach.

 

PN-EN Wymagania dotyczące widoczności:

norma_EN-471

Norma EN 471 określa wymagania dla odzieży ostrzegawczej, która ma sygnalizować obecność użytkownika w każdych warunkach oświetlenia. Może występować w trzech klasach:

 • Klasa 1 - poziom minimalny: najniższy poziom ochrony wymagany dla osób pracujących przy drogach prywatnych
 • Klasa 2 - poziom pośredni: poziom ochrony wymagany dla osób przy drogach klasy A i B oraz dla kierowców samochodów ciężarowych
 • Klasa 3- najwyższy poziom: poziom ochrony wymagany dla osób pracujących przy autostradach i drogach dwupasmowych oraz na lotniskach

PN-EN Ochrona przed płomieniami:

norma_EN-11612Norma EN-11612 - ta ma zastosowanie dla odzieży noszonej przez pracowników narażonych na działanie czynników gorących, którymi mogą być:

 • Ciepło konwekcyjne : B1, B2, B3
 • Ciepło promieniujące: C1, C2, C3, C4
 • Odpryski stopionego aluminium: D1, D2, D3
 • Odpryski stopionego żelaza: E1, E2, E3
 • Ciepło kontaktowe: F1, F2, F3

norma_EN-11611

Norma EN-11611 - ta opisuje metody badan oraz minimalne wymaganie dla odzieży używanej podczas prac spawalniczych i innych czynności o zbliżonym poziomie zagrożeń. Wymaga aby odzież dokładnie zakrywała tułów, szyję, ramiona i nogi. Wyróżnia się dwie klasy takiej odzieży:

 • Klasa 1- odzież chroniąca przed mniej groźnymi poziomami odprysków i promieniowania cieplnego
 • Klasa 2- odzież do pracy w niebezpiecznych warunkach spawania

norma_EN-14116Norma EN-14116 - Odzież ochronna, Ochrona przed płomieniem ,Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia. Odzież zgodna z tą normą chroni użytkownika przed krótkotrwałym i przypadkowym kontaktem z płomieniem w miejscach, gdzie nie występuje istotne zagrożenie płomieniem.

EN ISO 14116 określa 3 kategorie rozprzestrzeniania się płomienia:

 1. nie rozprzestrzenia płomienia, bez płonących cząstek, brak łuny rozprzestrzeniającej
 2. tak jak 1+ brak otworów
 3. tak jak 2+ po odjęciu ognia tkanina nie może płonąć dłużej niż 2 sekundy

PN-EN Zagrożenia związane z elektrycznością:

norma_EN-1149Norma EN-1149 - Niniejsza forma określa wymagania dla odzieży ochronnej rozpraszającej elektryczność statyczną oraz metody badań do pomiaru rezystywności powierzchniowej, rezystancji skrośnej materiałów, właściwości elektrostatycznych oraz zaniku ładunku elektrostatycznego z powierzchni materiału.

 

norma_IEC-61482-2Norma IEC 61482-2 - Norma określa sposoby badania materiałów i wyrobów odzieżowych stosowanych w miejscach zagrożonych oddziaływaniem łuku elektrycznego. Odzież ta chroni przed skutkami działania łuku elektrycznego: wysoką temperaturą, płomieniami oraz odpryskami ciekłych metali.
Wyróżnia się dwie kategorie odzieży w zależności od stopnia ochrony przy napięciu 400V/50Hz i czasie trwania łuku 0,5s:

 • Klasa 1 – 4 kA
 • Klasa 2 – 7 kA.

PN-EN Skażenie otoczenia

norma_EN-13034Norma EN-13034 - Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi. Wymagania dotyczące odzieży chroniącej, w ograniczonym zakresie, przed ciekłymi środkami chemicznymi . Norma określa wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed krótkotrwałym kontaktem z ciekłymi substancjami chemicznymi i przewiduje 6 klas ochrony pod kątem przesiąkliwości:

 • Klasa 1- ochrona do 10 minut
 • Klasa 2- ochrona do 30 minut
 • Klasa 3- ochrona do 60 minut
 • Klasa 4- ochrona do 120 minut
 • Klasa 5- ochrona do 240 minut
 • Klasa 6- ochrona do 480 minut