Odzież ochronna i robocza oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Odzież ochronna i robocza
oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprawdź naszą ofertę
Sprzęt przeciwpożarowy oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprzęt przeciwpożarowy
oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprawdź naszą ofertę
Systemy przeciwpożarowe oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Systemy przeciwpożarowe
oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprawdź naszą ofertę
Automaty vendingowe ze środkami higienicznymi
Automaty vendingowe
ze środkami higienicznymi
Sprawdź naszą ofertę

Działania 5.1

UE-5.1 (1)

 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pt.
„Termomodernizacja budynku firmy SUPON w celu poprawy jego efektywności energetycznej”
z 5 Osi Priorytetowej, w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw,
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:
Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Beneficjenta.


Planowane efekty:
W ramach prac przygotowawczych Beneficjent zlecił wykonanie audytu, który umożliwił identyfikację zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta. W ramach realizacji projekt Beneficjent przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy w celu realizacji prac budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Beneficjenta.


Wartość projektu:
353 014,18 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
186 552,21 zł