Odzież ochronna i robocza oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Odzież ochronna i robocza
oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprawdź naszą ofertę
Sprzęt przeciwpożarowy oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprzęt przeciwpożarowy
oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprawdź naszą ofertę
Systemy przeciwpożarowe oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Systemy przeciwpożarowe
oferujemy produkty BHP i PPOŻ najwyższej jakości
Sprawdź naszą ofertę
Automaty vendingowe ze środkami higienicznymi
Automaty vendingowe
ze środkami higienicznymi
Sprawdź naszą ofertę

Systemy zabezpieczeń instalacji PPOŻ

SYSTEMY SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU

Sygnalizacja Alarmu Pożaru (SAP) jest podstawowym systemem zabezpieczającym zarówno personel, jak i mienie znajdujące się na terenie obiektu . Jego celem jest wczesne wykrycie zjawisk pożarowych, przekazanie informacji o wykrytym zagrożeniu do obsługi obiektu, realizacja sterowań mających zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się zagrożenia pożarowego i ułatwić ewakuację personelu.

Proponujemy Państwu nasze usługi z zakresu:

 • Projektowania i instalowania nowych systemów SSP
 • Napraw i konserwacji istniejących instalacji
 • Modernizacji systemów wycofanych ze sprzedaży
 • Pomiarów dozymetrycznych (badanie szczelności jonizacyjnych czujek dymu)
 • Demontażu i złomowania izotopowych czujek dymu

SYSTEMY ODDYMIANIA

Systemy oddymiania klasyfikujemy w zależności od sposobu działania i dzielimy je na:
Oddymianie grawitacyjne – wykorzystujące zjawisko zróżnicowanego ciśnienia pomiędzy otworami napowietrzającymi, a otworami oddymiającymi oraz naturalne unoszenie się gazów o wyższej temperaturze.

Oddymianie mechaniczne – opiera się na wymuszonym przez urządzenia wentylacyjne przepływie gorącego powietrza oraz toksycznych produktów spalania.

Podstawowymi zadaniami systemów oddymiania są:

 • Umożliwienie bezpiecznej ewakuacji z budynku objętego pożarem
 • Rozrzedzenie i usunięcie dymu wraz z gazowymi produktami spalania z pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych
 • Zmniejszenie strat materialnych oraz ryzyka zawalenia się budynku poprzez skuteczne odprowadzenie gorących gazów spod sufitu.

Proponujemy Państwu usługi w zakresie:

 • Projektowania i instalacji systemów oddymiania.
 • Konserwacji i napraw

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Dźwiękowy System Ostrzegawczy jest systemem podnoszącym bezpieczeństwo w budynku. Przeznaczony jest do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej lub na żądanie operatora.

Budynki, w których stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest obligatoryjne, wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r., Nr 109, poz. 719).

Proponujemy Państwu usługi w zakresie:

 • Projektowania i wykonawstwa dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • Przeglądów technicznych i konserwacji.

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV)
SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

System telewizji dozorowej z definicji jest zespołem urządzeń przeznaczonych do obserwacji, rejestrowania, wykrywania oraz sygnalizowania warunków wskazujących na wystąpienie zagrożenia dla osób i mienia znajdujących się w jego obrębie.

Systemy alarmowe to dziś najczęściej montowane systemy bezpieczeństwa w Polsce. Nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć, więc inwestycja w system alarmowy zminimalizuje ryzyko włamania, napadu lub dewastacji mienia i idących za tym konsekwencji finansowych. Dzięki rozwijającej się technologii i możliwościom integracji poszczególnych systemów bezpieczeństwa na różnych poziomach uzyskujemy niespotykany dotychczas poziom zabezpieczenia mienia.

Proponujemy Państwu usługi w zakresie:

 • Projektowanie i instalacja systemów CCTV w oparciu o technologię analogową i IP
 • Projektowanie i instalacja systemów SSWIN oraz kontroli dostępu